Zabezpieczone: Natalia i Wojtek – 17 sierpnia 2019r.