Zabezpieczone: Monika i Jacek – 18 sierpnia 2018r.