Zabezpieczone: Marysia i Maciek – 27 czerwca 2020r.