Zabezpieczone: Marcin i Patrycja – 15 listopada 2018r.