Zabezpieczone: Łukasz i Marta – 28 sierpnia 2018r.