Zabezpieczone: Katarzyna i Jakub – 18 lipca 2020r.