Zabezpieczone: Kasia i Krzysiek – 31 sierpnia 2019r.