Zabezpieczone: Kasia i Dominik – 21 września 2019r.