Zabezpieczone: Kamila i Marek – 14 września 2019r.