Zabezpieczone: Justyna i Artur – 6 października 2018