Zabezpieczone: Hania i Kuba – 13 października 2018r.