Zabezpieczone: Dominika i Tadeusz – 12 maja 2018r.