Zabezpieczone: Beata i Miłosz – 5 października 2019r.