Zabezpieczone: Alicja i Wojtek – 22 sierpnia 2019r.