Zabezpieczone: Alicja i Grzesiek – 14 kwietnia 2018r.