Zabezpieczone: Agnieszka i Kuba – 19 sierpnia 2020r.