Zabezpieczone: Agnieszka i Grzesiek – 5 stycznia 2019r.