Zabezpieczone: Agata i Damian – 15 września 2018r.